Golem - tokamak of CTU

Show Room

Educational activities @GOLEM tokamak

Annual reports

Photogallery

Bachelor thesis made @GOLEM tokamak

 1. 2018 - Mácha Petr: Měření parametrů plazmatu pomocí kombinované ball-pen a langmuirovy sondy na tokamaku GOLEM.
 2. 2016 - Okonechnikova Tatiana: Prezentace tokamaku GOLEM pomocí technologie X3DOM. -- Model
 3. 2014 - Duban Richard: Měření rychlosti toku plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí pole Machových sond.
 4. 2014 - Matušů Martin: Virtual model of tokamak GOLEM with real physical core. -- Model
 5. 2014 - Leitl Bořek: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM.
 6. 2014 - Veverka Jakub: Studium počáteční fáze výboje v tokamacích.
 7. 2011 - Kocman Jindřich: Zpětnovazební řízení polohy na tokamaku GOLEM.
 8. 2011 - Pluhař Ondřej: Interactive model of tokamak GOLEM. -- Model (Cortona viewer required)
 9. 2010 - Markovič Tomáš: Magnetic field configurations and their measurement on tokamak GOLEM.

Master thesis made @GOLEM tokamak

 1. 2019 - Leitl Bořek: Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM.
 2. 2015 - Matěna Lukáš: Microwave interferometry on the tokamaku GOLEM.
 3. 2015 - Kocman Jindřich: Zpětnovazební řízení polohy na tokamaku GOLEM.
 4. 2012 - Markovič Tomáš: Measurements of magnetic fields on the tokamak GOLEM.

Conferences with the GOLEM tokamak contribution

The GOLEM tokamak papers

Bibliography