Source code :: MagFieldCalc

[Return]
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from numpy import *
#from matplotlib.pyplot import *
from numpy.linalg import norm
from scipy.special import ellipk, ellipe
#import time


# functions for the calculation of the magnetic field around the current loop, by function Bloop_integ 
#is values calculated by integration, in the function Bloop_analytic is used analytical formula


# obecný prodový profil může být nahrazen skupinou bodých proudových profilů v těžištích příslušných mezikruží nesoucích proud 

global mu_0,a

a = 0.085		#[m]
R_0 = 0.4		#[m]
mu_0 = 4*pi*1e-7
p = 2		#píkovací faktor


  
def CurrentProfile(rho,zeta,Rc,zc,I, Shaf_shift, centered = 'False'):		
#parabolický profil, rho,zeta jsou souřadnice, Rc,zeta - střed plazmatu (ale ne proudového profilu!),
#Shaf_shift veličina udávají shafranův posuv většinou je 0-0.2
  j= zeros(shape(rho)+shape(Rc)) #předpokládám že jeden z nich je číslo
  DRc = Rc-R_0
  Drho = rho-R_0
  ao = a-sqrt(DRc**2+zc**2)
  n = size(rho,0)

  if ao/a <=5./n: #plasma escaped out of the chamber
	DRc/= sqrt(DRc**2+zc**2)*(1-5./n)*a
	zc/= sqrt(DRc**2+zc**2)*(1-5./n)*a
	ao = 5*a/n

  if centered:
	r2 = (zeta)**2+(Drho)**2  #centered profile
  else:
	r2 = (zeta-zc)**2+(Drho-DRc)**2  #shifted profile
  plazma = (r2 < ao**2)

  j[plazma] = (p+1)*I/(pi*ao**2)*(1-r2[plazma]/ao**2)**p
  j[plazma]*= (1+(j[plazma])/amax(j[plazma])*Shaf_shift*sin(pi*(rho[plazma]-Rc)/ao))

  return j,ao
  
  
  
def Bloop_integ(R,z,rho,zeta):	# toroidální vodič - vypočtenu přímou integrací
  #R,Z poloha detektoru, rho, zeta poloha vlákna

  m = 1000
  dphi = pi/m #protože jsem integroval jen přes půlkruh
  phi_i = (arange(0,m))*dphi
  B = zeros(3)
  R_Q = zeros(3)
  R_Q[2] = zeta
  dR_Q = zeros(3)
  dR = zeros(3)
  R_D = zeros(3)
  R_D[0] = R
  R_D[2] = z
  S = sin(phi_i)
  C = cos(phi_i)
  N = arange(m)
  Bvec= empty((m,3))
  for i,c,s in zip(N,C,S):

	
	R_Q[0] = rho*c
	R_Q[1] = rho*s
	dR_Q[0] = -s
	dR_Q[1] = c
	dR = R_D-R_Q
	dB = cross(dR_Q, dR)/norm(dR)**3
	Bvec[i,:] = dB
	if i == 0 or i == m:  #simpson integration formula
	  B+= dB
	elif i%2 == 0:
	  B+= 2*dB
	else:
	  B+= 4*dB
  
   
  B*=mu_0/(4*pi)*rho*(dphi/3)
  B*= 2 #protože jsme integroval jen přes půlkruh
  B[1] = 0#protože jsme integroval jen přes půlkruh
  Br = B[0]
  Bz = B[2]
  return Bz, Br   
  
def Bloop_analytic(R,z,rho,zeta, out = None):	
  #R,Z poloha detektoru, rho, zeta poloha vlákna

  
  #http://www.netdenizen.com/emagnettest/offaxis/?offaxisloop

  r = abs(R)
  x = z-zeta
  
  B0 = mu_0/(2*pi*rho)
  alpha = r/rho
  beta_sq = (x/rho)**2
  gamma = x/r
  Q = (1+alpha)**2+beta_sq
  k_sq = 4*alpha/Q
  
  

  E_val = ellipe(k_sq)
  K_val = ellipk(k_sq)
  
  
  if out == None:
	B = empty(shape(rho)+shape(R)+ (2,)) # předpokládám že jedno z nich je pole a druhé konstanta
  else:
	B = out
	
  B[...,1] =    B0/sqrt(Q)*(E_val*(1-alpha**2-beta_sq)/(Q-4*alpha)+K_val)# B_z
  B[...,0] = B0*gamma/sqrt(Q)*(E_val*(Q-2*alpha)/(Q-4*alpha)-K_val)# B_R
  
  return B 
  


  

Navigation