Discharges performed by Petr Mácha

This list was supplied by Petr Mácha in September 2020 when asked for records of his GOLEM experiments.

 • 28483 to 28476: mereni isatu pro Machovo cislo (konec roku 2018)
 • 28690 to 28675: shot to shot pro tunelovou sondu (konec roku 2018)
 • 29148 to 29092: shot to shot pro tunelovou sondu (začátek 2019)
 • 29197 to 29183: shot to shot a sweepong tunelové sondy (začátek 2019)
 • 29491 to 29483: rozmítání tunelové sondy a pokud si dobře pamatuji biasování plazmatu a měření s dvojitou hřebínkovou sondou - Filip Papoušek (začátek 2019)
 • 29933 to 29916: sweepování tunelové sondy (březen 2019)
 • 30594 to 30590: (tady asi zacina petisonda)
 • 30652 to 30634: měření s pětisondou - tunelová sonda v isat režimu, bpp a lp plovoucí (květen 2019)
 • 30709 to 30695: měření s pětisondou - tunelová sonda v isat režimu, bpp a lp plovoucí (květen 2019)

Tohle jsou výboje Daniely:

 • 28808 to 28793: shot to shot tunelové sondy (konec roku 2018)
 • 28792 to 28780: shot to shot tunelové sondy (konec roku 2018)

Nějaká konkrétní čísla sweepovaných a isat výbojů z předchozího seznamu a jejich stručný popis:

Shot Tunnel probe voltage \(r\) [mm]
29480 Isat 70
29484 1pila 70
29486 0.5pila 70
29488 0.5sin 70
29489 0.5sin 70
29490 0.5sin 70
29918 swept 75
29920 Isat 75
29921 Isat 65
29922 swept 65
29924 swept 60
29925 Isat 60
29928 Isat 55
29932 swept 55
29933 Isat 50