Revision a276bc1aa7f71d52e6079424007772cb3a842854

HW/IT/GTE_Tabletop/Description

Popis tabletop experimentu - Golem Testing Environment (GTE)

Golem Testing Environemnt - tabletop experiment vznikl v rámci praktik FTTF 16/17.

Jedná se o projekt, který by měl do jisté míry simulovat výboje na tokamaku. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit platformu pro testování systému stabilizace proudu plazmatem, která může rovněž sloužit jako testovací prostředí pro jakékoliv možné experimenty a jistě bude využitelná pro výukové účely.

WiFi router

Princip - základní ovládání a funkce

  • Smyslem projektu je napodobit chování obvodu, který je základem tokamaku. Výboj je zahájen spuštěním nabíjení kondenzátoru C, který se po dosažení požadovaného napětí U vybije přes odpor R\(_0\) do transformátoru, který v případě tokamaku tvoří cívky L\(_1\) a komora L\(_2\) s plazmatem R\(_L\), kde je indukován proud. Schéma základního obvodu:

Součásti GTE:

Napájení

  • 12V zdroj - kondenzátor
  • 5V zdroj - LED, dočasný trigger

Model tokamaku

  • Cívka
  • Kovové jádro
  • Model komory: Smyčka z drátu s rezistorem
  • Elektronika

Ovládání:

Diagnostika

  • Rigol osciloskop
  • Voltmetr

Ovládání

Router