TrainingCourses/KFpract/index

Tokamak GOLEM pro základní praktika na KF

Užitečné materiály

Speciální poznámky

 • Velmi by se hodilo, kdyby aspoň jeden ze skupiny zkusil z manuálu k čtyřkanálovému sciloskopu Tektronix dopředu nastudovat jeho základní ovládání. Bude se hodit:
  • Zapnout a vypnout zobrazení jednotlivých kanálů, umět změnit jejich napěťovou citlivost.
  • Pracovat s časovou osou - potřebujeme zobrazit děj, jehož celková délka bude cca 10 ms.
  • Dokázat přepnout osciloskop do módu norm - čekání na trigr.
  • Nastavit trigrovací citlivost osciloskopu na první kanál při průchodu napětím cca 5V.
  • (pro dychtivé a pokročilé): Dokázat aktivovat na osciloskopu MATH funkci, která by dokázala online zintegrovat vybraný kanál.
  • Borci-programátoři by mohli zkusit prozkoumat tento skript, který umožňuje automatické stahování datových souborů z osciloskopu. Návod je Linux friendly. Pokud to někdo dá pod windows, tak může poskytnout návod pro ostatní.
  • Řešení pro Windows: Webget si lze pro Win stánout ze stránek projektu GNUWin32, vyberte nejnovější verzi a pak …setup.exe pokud chcete rychlé řešení. Následně je nutné to nainstalovat a pak přidat cestu do windowsovské path třeba způsobem popsaným zde, tím by mělo fungovat stahování stejným způsobem, jako je zde popsáno pro Linux.
 • Z prozatimních zkušeností s měřením této úlohy v praktiku se nám stává, že studenti opomíjejí přijít na měření připraveni splněním úkolu č.1 (viz bod Doporučené stránky pro domácí přípravu) této web stránky. Prosíme, abyste věnovali pozornost splnění tohoto úkolu, je to důležité pro postup při plnění dalších úkolů této úlohy.

 • Pokud už trochu umíte v Pythonu, tento script vám hodně usnadní práci - umožňuje rychle stáhnout, uložit a vykreslit data z vašeho osciloskopu a lze snadno upravit na stahování jiných dat. Pokud v Pythonu neumíte, a chtěli byste se nějaké základy naučit, doporučuji stránky http://pythonic.eu/fjfi/.

Oblast pro www velíny tokakamu GOLEM jednotlivých skupin

Doporučené stránky pro domácí přípravu

Rozumíte dostatečně úloze, umíte si odpovědět na následující otázky?

resp. připravte se důstojně na možnost, že budete před meřením na tyto otázky v rámci “rozehřívání” odpovídat

 • Co je hlavní ideou tohoto experimentu?
 • Co je tokamak? Popište jeho hlavní součásti.
 • Jaký je scénář dosažení plazmatického výboje v tokamaku?
 • Popište základní diagnostiky tokamaku GOLEM.
 • Popište předpokládaný časový průběh toroidální magnetické indukce \(B_t\) a jak ji získáme. Začněte u nabitého kondenzátoru právě připojeného k cívce toroidálního pole a popište propagaci jednotlivých fyzikálních veličin až k napětí, měřenému na cívečce pro měření \(B_t\).
 • Popište předpokládaný časový průběh napětí na závit \(U_l\) a jak jej získáme. Začněte u nabitého kondenzátoru právě připojeného k primáru transformátoru a popište propagaci jednotlivých fyzikálních veličin až k napětí, měřenému na závitu \(U_{loop}\).
 • Popište předpokládaný časový průběh proudu plazmatem \(I_p\) a jak jej získáme. Předpokládejte počáteční nárust proudu plazmatem lineárního charakteru, který posléze přejde v konstantní průběh. Jak bude vypadat indukované napětí na Rogowského cívce??
 • Popište sled úkonů vedoucích k základnímu odhadu elektronové teploty plazmatu v centru komory.

Produkční poznámky:

 • Měření probíhá na tokamaku GOLEM, přijďte rovno tam (od vrátnice nalevo , pak napravo, projít dveřmi a pak dolů po schodech do průjezdu). A prosíme přijďte včas, je to nutné pro kordinaci práce více skupin.
 • Vemte si s sebou, pokud možno, své počítače.
 • Případné dotazy směřujte na Ing. Krbce nebo Ing. Fickera