TrainingCourses/KFpract/index

Tokamak GOLEM pro základní praktika na KF

Užitečné materiály

Speciální poznámky

 • Z prozatimních zkušeností s měřením této úlohy v praktiku se nám stává, že studenti opomíjejí přijít na měření připraveni splněním úkolu č.1 (viz bod Doporučené stránky pro domácí přípravu) této web stránky. Prosíme, abyste věnovali pozornost splnění tohoto úkolu, je to důležité pro postup při plnění dalších úkolů této úlohy.

 • Pokud už trochu umíte v Pythonu, tento script vám hodně usnadní práci - umožňuje rychle stáhnout, uložit a vykreslit data z vašeho osciloskopu a lze snadno upravit na stahování jiných dat. Pokud v Pythonu neumíte, a chtěli byste se nějaké základy naučit, doporučuji stránky http://pythonic.eu/fjfi/.

Odkaz na webový velín (ovládací místnost)

Odkaz včetně access tokenu

Doporučené stránky pro domácí přípravu

Rozumíte dostatečně úloze, umíte si odpovědět na následující otázky?

resp. připravte se důstojně na možnost, že budete před meřením na tyto otázky v rámci “rozehřívání” odpovídat

 • Jaký hlavní fyzikální výsledek máme získat měřením?
 • Co je tokamak? Popište jeho hlavní součásti.
 • Popište sekvenci pro dosažení plazmatického výboje v tokamaku.
 • Popište základní diagnostiky tokamaku GOLEM.
 • Popište předpokládaný časový průběh toroidální magnetické indukce \(B_t\) a jak ji vypočítáme. Začněte u nabitého kondenzátoru v momentu připojení k cívce toroidálního pole a popište postupně fyzikální závislosti veličin až k napětí, měřenému na cívečce pro měření \(B_t\).
 • Popište předpokládaný časový průběh napětí na závit \(U_l\) a jak jej vypočítáme. Začněte u nabitého kondenzátoru v momentu připojení k primáru transformátoru a popište postupně fyzikální závislosti veličin až k napětí, měřenému na závitu \(U_{loop}\).
 • Popište předpokládaný časový průběh proudu plazmatem \(I_p\) a jak jej vypočítáme. Předpokládejte počáteční nárust proudu plazmatem lineárního charakteru, který posléze přejde v konstantní průběh. Jak bude vypadat měřené napětí na Rogowského cívce??
 • Popište (schematicky) postup zpracování dat pro výpočet základního odhadu elektronové teploty plazmatu v centru komory.

Produkční poznámky:

 • Měření probíhá na tokamaku GOLEM, přijďte rovnou tam (od vrátnice nalevo , pak napravo, projít dveřmi a pak dolů po schodech do průjezdu). A prosíme přijďte včas, je to nutné pro kordinaci práce více skupin.
 • Vemte si s sebou, pokud možno, své počítače.
 • Případné dotazy směřujte na Ing. Krbce nebo Ing. Fickera