Revision 046173d09cfe92210217f33b40697631ded5b146

Experiments/EdgePlasmaPhysics/ParticleFlux/PetiProbe/Reports/PetrMachaShots

Changes from beginning to 046173d09cfe92210217f33b40697631ded5b146

---
format: markdown
author: Ing. Petr Mácha
title: Discharges performed by Petr Mácha
...

This list was supplied by Petr Mácha in September 2020 when asked for records of his GOLEM experiments.

- 28483 to 28476: mereni isatu pro Machovo cislo (konec roku 2018)
- 28690 to 28675: shot to shot pro tunelovou sondu (konec roku 2018)
- 29148 to  29092: shot to shot pro tunelovou sondu (začátek 2019)
- 29197 to  29183: shot to shot a sweepong tunelové sondy (začátek 2019)
- 29491 to  29483: rozmítání tunelové sondy a pokud si dobře pamatuji biasování plazmatu a měření s dvojitou hřebínkovou sondou - Filip Papoušek (začátek 2019)
- 29933 to  29916: sweepování tunelové sondy (březen 2019)
- 30594 to  30590: (tady asi zacina petisonda)
- 30652 to  30634: měření s pětisondou - tunelová sonda v isat režimu, bpp a lp plovoucí (květen 2019)
- 30709 to  30695: měření s pětisondou - tunelová sonda v isat režimu, bpp a lp plovoucí (květen 2019)

Tohle jsou výboje Daniely:

- 28808 to 28793: shot to shot tunelové sondy (konec roku 2018)
- 28792 to 28780: shot to shot tunelové sondy (konec roku 2018)

Nějaká konkrétní čísla sweepovaných a isat výbojů z předchozího seznamu a jejich stručný popis:


Shot | Tunnel probe voltage | $r$ [mm]
--- | :---: | ---
29480 | Isat | 70 
29484 | 1pila  | 70  
29486 | 0.5pila | 70 
29488 | 0.5sin | 70 
29489 | 0.5sin | 70  
29490 | 0.5sin | 70
29918 | swept | 75 
29920 | Isat | 75
29921 | Isat | 65
29922 | swept | 65
29924 | swept | 60
29925 | Isat | 60
29928 | Isat | 55
29932 | swept | 55
29933 | Isat | 50