Revision 640e2cc693cbf931476f8854618477351a5f8d45

HW/IT/GTE_Tabletop/Description

Changes from 640e2cc693cbf931476f8854618477351a5f8d45 to 65c0be5c0f23dd7662b5b1378a9ad97e574d55fd

---
format:markdown
...

# Popis tabletop experimentu - Golem Testing Environment (GTE)

***Golem Testing Environemnt*** - tabletop experiment vznikl v rámci praktik FTTF 16/17.

Jedná se o projekt, který by měl do jisté míry simulovat výboje na tokamaku. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit platformu pro testování systému stabilizace proudu plazmatem, která může rovněž sloužit jako testovací prostředí pro jakékoliv možné experimenty a jistě bude využitelná pro výukové účely.

## Princip - základní ovládání a funkce

* Smyslem projektu je napodobit chování obvodu, který je základem tokamaku. Výboj je zahájen spuštěním nabíjení kondenzátoru **C**, který se po dosažení požadovaného napětí **U** vybije přes odpor **R$_0$** do transformátoru, který v případě tokamaku tvoří cívky **L$_1$** a komora **L$_2$** s plazmatem **R$_L$**, kde je indukován proud. Schéma základního obvodu:

<img src="/TrainingCourses/FTTF/2016-2017/JakSv/Circiut_1.svg" height="200" />## Součásti GTE:

### Napájení

* 12V zdroj - kondenzátor
* 5V zdroj - LED, dočasný trigger

### Model tokamaku

* Cívka
* Kovové jádro
* Model komory: Smyčka z drátu s rezistorem
* Elektronika


### Ovládání:

* QuidoETH
* Microcontroller
* [WiFi router](#router)
* (I/O Controller)


### Diagnostika

* Rigol osciloskop
* Voltmetr

# Ovládání

## QuidoETH

Ip adresa 192.168.254.2

## Router

Jméno wifi sítě Golem Testing Environment, heslo vloženo jako komentář do zdrojového dokumentu této stránky, lze ho zobrazit přes stránku EDIT. 

[comment]: # (wifi heslo : CandleGTE)

IP adresa routeru je 192.168.254.1, údaje pro přihlášení jsou opět uvedeny v komentáři.

[comment]: # (router přihlašování user: admin , heslo: admin )

# Diagnostika

## Rigol osciloskop

IP adresa osciloskopu by měla být nastavena na 192.168.254.10 staticky