Revision f101a27b7ab8c0a3a8f3a0c61727f67feb9905c8

HW/IT/GTE_Tabletop/Description

Changes from f101a27b7ab8c0a3a8f3a0c61727f67feb9905c8 to 7bd3812ca7c790246521e2891bc8b2fafd47d8d0

---
format:markdown
...

# Popis tabletop experimentu - Golem Testing Environment (GTE)

***Golem Testing Environemnt*** - tabletop experiment vznikl v rámci praktik FTTF 16/17.

Jedná se o projekt, který by měl do jisté míry simulovat výboje na tokamaku. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit platformu pro testování systému stabilizace proudu plazmatem, která může rovněž sloužit jako testovací prostředí pro jakékoliv možné experimenty a jistě bude využitelná pro výukové účely.

## Princip - základní ovládání a funkce

* Smyslem projektu je napodobit chování obvodu, který je základem tokamaku. Výboj je zahájen spuštěním nabíjení kondenzátoru **C**, který se po dosažení požadovaného napětí **U** vybije přes odpor **R$_0$** do transformátoru, který v případě tokamaku tvoří cívky **L$_1$** a komora **L$_2$** s plazmatem **R$_L$**, kde je indukován proud. Schéma základního obvodu:

<img src="/TrainingCourses/FTTF/2016-2017/JakSv/Circiut_1.svg" height="200" />## Součásti GTE:

### Napájení

* 12V zdroj - kondenzátor
* 5V zdroj - LED, dočasný trigger

### Model tokamaku

* Cívka
* Kovové jádro
* Model komory: Smyčka z drátu s rezistorem
* Elektronika


### Ovládání:

* PaPouch
* Microcontroller
* [WiFi router](##router)
* [WiFi router](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/HW/IT/GTE_Tabletop/index)
(* I/O Controller)


### Diagnostika

* Rigol osciloskop
* Voltmetr

# Ovládání

## Router