Revision 7bd3812ca7c790246521e2891bc8b2fafd47d8d0

HW/IT/GTE_Tabletop/Description

Changes from 7bd3812ca7c790246521e2891bc8b2fafd47d8d0 to bba5f7c38b174fe76b6688cfe024f832576c262c

---
format:markdown
...

# Popis tabletop experimentu - Golem Testing Environment (GTE)

***Golem Testing Environemnt*** - tabletop experiment vznikl v rámci praktik FTTF 16/17.

Jedná se o projekt, který by měl do jisté míry simulovat výboje na tokamaku. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit platformu pro testování systému stabilizace proudu plazmatem, která může rovněž sloužit jako testovací prostředí pro jakékoliv možné experimenty a jistě bude využitelná pro výukové účely.

[WiFi router](##router)

## Princip - základní ovládání a funkce

* Smyslem projektu je napodobit chování obvodu, který je základem tokamaku. Výboj je zahájen spuštěním nabíjení kondenzátoru **C**, který se po dosažení požadovaného napětí **U** vybije přes odpor **R$_0$** do transformátoru, který v případě tokamaku tvoří cívky **L$_1$** a komora **L$_2$** s plazmatem **R$_L$**, kde je indukován proud. Schéma základního obvodu:

<img src="/TrainingCourses/FTTF/2016-2017/JakSv/Circiut_1.svg" height="200" />## Součásti GTE:

### Napájení

* 12V zdroj - kondenzátor
* 5V zdroj - LED, dočasný trigger

### Model tokamaku

* Cívka
* Kovové jádro
* Model komory: Smyčka z drátu s rezistorem
* Elektronika


### Ovládání:

* PaPouch
* Microcontroller
* [WiFi router](##router)
* [WiFi router](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/HW/IT/GTE_Tabletop/index)
(* I/O Controller)


### Diagnostika

* Rigol osciloskop
* Voltmetr

# Ovládání

## Router