Revision cf6f233fa2d9afa80b1261943281570d0207c427

TrainingCourses/FTTF/2020-2021/MatejIv/index

Changes from beginning to cf6f233fa2d9afa80b1261943281570d0207c427

---
format:markdown
...

#Osobní stránka projektu PRPL12


## Záměr
(motivace, rešerše, teorie, experimentální uspořádání, záměr, a časový plán)

## Logbook 
(záznamy o uskutečněných měřeních. Datum, čísla výbojů, záměry, "minutes of the experiment"  )

## Report v poločase

## Závěrečný report (třeba dle [IMRAD stylu](https://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD) )
(nejhodnotnější část práce)

## Co dál (pro následovatele)

## Reference
Pozn: na Golem wiki musí být k dispozici všechny použité materiály pro tvorbu reportu tak, aby vaši následovníci mohli jednoduše zreprodukovat všechny vaše analýzy. Skripty, tabulky v Excelu atp.