Revision 52bb7058b8b875b28f30d43a330d8974c0e17225

TrainingCourses/FTTF/index

Changes from 52bb7058b8b875b28f30d43a330d8974c0e17225 to afc5edcc902f57d379953519c059af8863ed6e9b

---
format:markdown
...

#Stránka projektu PRPL12

## Na úvod ...

<blockquote cite="">
Dobrý den,
při prezentacích jste žádal o nějakou zpětnou vazbu k PRPL.
Co praktika fyziky plazmatu naprosto odlišuje ode všech ostatních předmětů je opravdové naplnění principu "nikdo vás nebude vodit za ručičku". Ačkoli na wiki jsou návrhy práce od vás i od předchozích studentů, student prvního ročníku magisterského studia se v tom pravděpodobně ihned ztratí a musí najít něco svého, co by ho na GOLEMovi zajímalo. Ten začátek je nejtěžší, pak už je to jednodušší. Alespoň nějaké pobízení od vás je, a to ve formě požadavků na prezentace a průběžné logbooky. Mně osobně tahle forma výuky přijde jako neocenitelný úvod do vědeckého světa, kde si člověk musí sám ošéfovat svůj výzkum, postarat se, aby mu diagnostiky měřily, vyhodnocovat data atd. Je fajn, že jsem si osahala celý proces (instalace sondy, vedení experimentu, zpracování dat) a tím si prošla i technickými problémy.
Na druhou stranu cenou za takový rozlet a samostatnost je, že spousta studentů svůj projekt zpracovat nestihne a musí si ho zapsat znova. To už je na disciplíně každého jedince. Myslím, že je velmi dobře mít v magisterském studiu fúze takový předmět, kde zjistíme, jak silnou máme vůli měřit v červnu, když zápočet se dává v září.
S pozdravem Kateřina Jiráková (PRPL 2015/2016)
</blockquote>

## Logika:
* nový level praktik (open ended)
* nový level praktik (samostatný)
* minimální počet "vědeckých koleček": 2


## Rozvrh ( +/- ):

### Zima:

<pre>
1. týden semestru: Zapsaní studenti se domluví a navrhnou vedoucímu předmětu termín 1. setkání v druhém týdnu semestru.
2. týden semestru: 1. setkání studentů s vedoucím předmětu nad jeho představou o naplnění poslání PRPL. 
3. až 6. týden semestru: Výběr tématu, rešerše, případné individuální konzultace s vedoucím předmětu nad výběrem tématu.
6. týden semestru: Zapsaní studenti se domluví a navrhnou vedoucímu předmětu termín 2. setkání v sedmém týdnu semestru.
7. týden semestru: 2. setkání studentů s vedoucím předmětu - prezentace záměrů, okamžitá publikace příslušné prezentace na stránce projektu. 
8. týden semestru a dál: Příprava experimentu, měření, analýza dat, zpracování výsledků .....
</pre>

### Léto:

<pre>
1. týden semestru: Zapsaní studenti se domluví a navrhnou vedoucímu předmětu termín 3. setkání v druhém týdnu semestru.
2. týden semestru: 3. setkání studentů s vedoucím předmětu - průběžný report v poločase ve formě prezentace, 
okamžitá publikace příslušné prezentace na stránce projektu, taktéž mezičasový report na wiki, který podlehne oponentuře vedoucího předmětu.
3. týden semestru a dál: Druhé kolo experimentování: příprava experimentu, měření, analýza dat, zpracování výsledků .....
</pre>

### Září:

<pre>
1. týden : Zapsaní studenti se domluví a navrhnou vedoucímu předmětu termín 4. setkání v druhém týdnu září.
2. týden : 4. setkání studentů s vedoucím předmětu - závěrečný report, okamžitá publikace příslušné prezentace na stránce projektu, 
taktéž závěrečný report na wiki, který podlehne oponentuře vedoucího předmětu.
* zbytek času do konce akademického roku ladění reportů.
* poslední týden akademického roku: udělení zápočtů.
</pre>


Pozn: mezi prezentaci v poločase a finální prezentací musí být minimálně 5 měsíců.

## Základní info o tokamaku GOLEM:
 - [bezbřehá, neuspořádaná, stále se upravující wiki](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/_index)
 - [PhD práce Jany Brotánkové](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Library/JanaBrotankovaPhDthesis.pdf)
 - [PhD práce Jany Brotánkové](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Library/GOLEM/PhDthesis/JanaBrotankovaPhDthesis.pdf)


## Náměty 

Okruhově: jak fyzikální tak technologické.

* [Základní nabídka možného tématu](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Production/Wanted/index)
* [Další nabídka](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Production/Wanted/BachelorThesis/index)
* [Navázat na práce vašich předchůdců](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/TrainingCourses/FTTF/)
* [Navázat na práce bakalářů, diplomantů](http://golem.fjfi.cvut.cz/?article=ShowRoom/index)
* [Navázat na různé projekty dokumentované v článcích](http://golem.fjfi.cvut.cz/?article=ShowRoom/papers)
* [Navázat na různé projekty dokumentované na konferencich](http://golem.fjfi.cvut.cz/?article=ShowRoom/conferences)
* [Experimentování@GOLEMovi](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Experiments/)
* Ondřej Grover (PRPL 2015/2016): <blockquote cite="">Podle me by bylo lepsi vyuzit ten predmet jako opravdova praktika k teoretickym predmetum jako TPLA, FT, kde je plno tokamakovych rovnic, ktere bychom si mohli vyzkouset na opravdovem tokamaku, ktery ma navic takovou geometrii, jako predpokladaji ty vztahy na prednaskach. Vyzadovalo by to sice pripravu uloh .... </blockquote>


(Pokud je něco nedosažitelné, pište! )

## Různé
* Ti z vas, kteří se potřebují s tokamakovou technologii seznamit (resp. na tokamaku ještě neměřili, delaji BP, VU, DP úplně jinde) je možné na úvod naměřit úvodní úlohu z [praktik](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/TrainingCourses/KFpract/14/Basics/uloha13A.pdf).
* Pro ty, kteří na GOLEMovi dělají DP, je nutné vybrat úplně jiné téma.
* Prezentace záměrů, mezireportů a závěrečných reportů - pravidla:
  - [Základní záležitosti](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Production/GOLEMoutcomes/reports).
  - délka: 15 minut (+ očekávejte bohatou diskusi)
  - struktura záměru: úvod, motivace (stanovení mise), základní rešerše (z GOLEMa a ostatních tokamaků), základní teorie, metoda, experimentální uspořádání, očekávání, (konfrontovatelné) cíle, (konfrontovatelný) plán, závěr, literatura.
  - struktura mezireporu: úvod, rekapitulace cílů, základní teorie, metoda, experimentální uspořádání, výsledky, diskuse, další plány, závěr, literatura.
  - struktura závěrečného reporu: úvod, rekapitulace cílů, základní teorie, metoda, experimentální uspořádání, výsledky, diskuse, závěr, literatura.
  - forma: číslované slidy
  - publikovat na vyhrazené stránce vašeho projektu.
  - běžte na hranu
  - představte si, že to prezentujete nějakému šéfovi nějakého velkého badatelského projektu.
  
* Každý projekt bude mít svoji [vyhrazenou stránku](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/TrainingCourses/FTTF/2016-2017/) v této wiki, kde bude kompletní informace o všech aspektech tohoto projektu - [viz pravidla: záměr, data, zpracování, report.](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Production/GOLEMoutcomes/reports). Vase prace bude dokumentovana ze zakladniho rozcestniku index.page . Přístup je přes heslo na vyžádání.
* Vřele doporučujeme zpracovani v [Jupyter systému](http://jupyter.org). Příklad souborového naleziště může být [http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Production/GOLEMoutcomes/exemplars/jupyter/script.html](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Production/GOLEMoutcomes/exemplars/jupyter/) a přístup k hml exportu notebooku může být přes adresu [http://golem.fjfi.cvut.cz/wikiraw/Production/GOLEMoutcomes/exemplars/jupyter/script.html](http://golem.fjfi.cvut.cz/wikiraw/Production/GOLEMoutcomes/exemplars/jupyter/script.html) (rozdíl wiki a wikiraw!). Ale podobně to může být i v matlabu, mathematice apod.
* Kdyz budete přemýšlet o nějakém měření na tokamaku GOLEM, prosím, rezervujte si předem nějaký termín. Naše představy o aktivitách na tokamaku naleznete [zde v kalendáři](https://www.google.com/calendar/embed?src=k1c686vgebalh7uksnt05i4no0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague). K tomu se váží mé časové možnosti vedoucího experimentu, které aktuálně jsou: Po) celý normální pracovní den, Ut) celý normální pracovní den, St) kromě 11:00-14:30, Čt) celý den, lze principielně až do noci, ale není to úplně vítáno, čas je rezervován pro ostatní studenty, Pá) ne. Vyjímky po dohodě. Zajímavá možnost je měřit ve zkouškových obdobích, kdy je konstelace nejoptimálnější (není výuka). V každém případě je potřeba si vždy na měření rezervovat čas tokamaku GOLEM.
* !! Zvláštní pozornost bude věnována chybám měření !! Žádám o zvýšenou pozornost.
* [Link na velín pro ty, co nemají osobni přístup](http://buon.fjfi.cvut.cz/roperation/tasks/TrainingCourses/FTTFpract/16_17/)
* Je potřeba být přípraven na každé měřění. Každé session bude předcházet rozprava o tom, co se bude dít - i v základní úloze praktik.
* Pokud přicházíte měřit po $n+1$, je naprosto nutné, aby bylo zpracováno předchozí měření a existovala idea, co je záměrem dalšího měření. Naslepo nelze měřit. Vše zpracováno na individuální stránce projektu.
* Při měření samotném je nezbytně nutné vést log/zápis měření - něco jako "minutes of the experiment" - na individuální stránce projektu. Viz třeba [Měření VA char na Lang. sondě z 2014](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Experiments/EdgePlasmaPhysics/ParticleFlux/RakeProbe/1114ShotToShotMeasurement/Sessions/1114Intro/index)
* Je naprosto nutné, aby před poslední možností udělení zápočtu zůstal slušný prostor (aspoň 1 měsíc) pro oponování vaší práce a reflexi mých připomínek do oprav, úprav reportu a možné další doplňující měření.
* [Archív prací PRPL](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/TrainingCourses/FTTF/)

## Podmínky zápočtu
* prezentace záměru
* účast na měření
* prezentace výsledků v mezičase
* finální prezentace výsledků.
* zpracování do reportu na vyhrazené wiki stránce projektu - [pravidla](http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Production/GOLEMoutcomes/reports)
* ucelené publikování celého příběhu projektu - od záměru, přes zápisy z jednotlivých měření, částečné/průběžné reporty a záměry od měření k měření a finalní report s diskusí, závěrem, poděkováním a literaturou. Zpracování chyb.
* publikování všech pomocných tabulek a skriptů na vyhrazené wiki stránce projektu. Prosím, kde je to jen trochu možné, aby každý výsledek ve formě nějakého čísla, či grafu byl dokladován skriptem (odkazem na něj ve formě linku v reportu), který lze spustit na téměř libovolném počítači a ten výsledek se na něm také zjeví. Jupyter systém by to mohl zjednodušit.
* hodnotí se: Úvodní prezentace, průběžná přítomnost a experimentování, tah na bránu, kreativita, průběžný report, finální report, kladení otázek na setkáních (úvod, mezireport, finální report). Důležitý je dobrý pocit dobře odvedené práce na obou stranach (vedoucího PRPL i studenta PRPL).
* snižuje hodnocení: experimentování a práce "na poslední chvíli - pře koncem AR". Nekladení otázek.

## Rešeršní pomoc
* [Web of knowledge](http://apps.webofknowledge.com/)
* [EDD - Elektronické dodávání dokumentů uživatelům z ČVUT](https://edd.cvut.cz/edd/)

#References:

* J. Wesson: Tokamaks, 3rd ed., Oxford Univ. Press, 2004.
* I. H. Hutchinson: Principles of Plasma Diagnostics, Cambridge University Press, 2005. 
* M. Kikuchi, K. Lackner, and M.Q. Tran (eds): Fusion Physics, IAEA, 2012.
* W. Stacey: Fusion: An Introduction to the Physics and Technology of Magnetic Confinement, Wiley, 2010