Experiments/EdgePlasmaPhysics/ParticleFlux/CombinedStudies/Sessions/0219DRPxTP_Daniela_KJ/index

Double rake probe versus Tunnel probe

Request

Posílám specifikace výstřelů. Jde o celkem 10 výstřelů, 5 s normální a 5 s obrácenou konfigurací polí.
Všechny mají stejné parametry, U_B = 1300 V, U_CD = 500 V, p_H = 20 mPa a t_CD = 0 ms. 
Během výbojů potřebuju nutně tunelovou sondu (všechny čtyři elektrody v režimu Isat), dvojitou hřebínkovou sondu (všechny piny v režimu Isat) a alespoň v jednom výstřelu z každé konfigurace polí funkční bolometry. .

Poloměry tunelové sondy od středu komory: 63 mm, 67 mm, 73 mm, 77 mm, 85 mm. (Tenhle radiální profil proměřit u obou konfigurací polí.)

Poloměry prvního pinu hřebínkové sondy si nejsem zcela jistá, protože nemůžu na webu dohledat, které všechny piny jsou momentálně zapojené (Papouch Zacek má nějaké signály jménem drppin, ale ty se v posledních pár výstřelech nesbírají). Potřebuju proměřit profil Isatu od 60 mm do 90 mm, tak kdybys s manipulátorem nějak odpovídajícím způsobem hejbal...

Doufám, že to je zvládnutelné zadání. 

Initial configuration:

  • Date: Afternoon 240219
  • DRP position of 1st pin from the vessel center \(r_{DRP}=60\) mm,
  • TP position \(r_{TP}=63\) mm,
  • Discharge setup: –UBt 1300 –Ucd 500 –Tcd 000 –Tres 000 –pressure 10 –preionization 1 –gas H –Bt_orientation ‘CW’ –CD_orientation ‘CW’ –comment “Vystrel pro Danielu”

Minutes

The working gas pressure \(p_{WG}=20\) too high. Let’s try 10 mPa.

Aim Shot(s) \(B_t\), \(E_t\) \(r_{TP}\) [mm] Comments
Reference shot #29283 CW,CW 63
CW->ACW #29284 ACW,ACW 63
\(r_{TP}\)->67 mm, ACW->CW #29285 CW,CW 67
CW->ACW #29286 ACW,ACW 67
\(r_{TP}\)->73 mm, ACW->CW #29287 CW,CW 73
CW->ACW #29288 ACW,ACW 73
\(r_{TP}\)->77 mm, ACW->CW #29290 CW,CW 77
CW->ACW #29291 ACW,ACW 77
\(r_{TP}\)->85 mm, ACW->CW #29292 CW,CW 85
CW->ACW #29293 ACW,ACW 85