Experiments/EdgePlasmaPhysics/ParticleFlux/index

GOLEM has a long history of probe measurements …

Motivace

Měření parametrů okrajového plazmatu pomocí sond na tokamcích je důležité pro studium turbulence plazmatu, trasnportu částic a energie. K tomuto účelu se běžně používá Langmuirova sonda, pomocí které lze odhadnout radiální a poloidální elekctrické pole z gradientu plovoucího potenciálu a elektronovou teplotu z její V-A charakteristiky [JA 2017].

Ball pen probe

V poslední době se měření těchto veličin provádí již běžně na tokamaku COMPASS a ASDEX Upgrade pomocí ball-pen dondy [1] vyvinuté na tokamaku CASTOR [2]. Ball-pen sonda měří přímo potenciál plazmatu, který je základní veličinou pro určení elektrických polí a v kombinaci s plovoucí Langmuirovou sondou lze určit elektronovou teplotu s vysokým časovým rozlišením bez použití V-A charakteristik. [JA 2017]