Production/Wanted/index

Menu možných studijních projektů na tokamaku GOLEM

Úvodní poznámky:

  • Jde o hrubý orientační nástřel. Vše je potřeba konzultovat s vedoucím tokamaku
  • Když najdete v direktoriáři soubor “index”, vyplatí se na něj zkusit kliknout.

Základní představa, co se na tokamaku dosud GOLEM řešilo a na co je možné navázat je zde:

Primární badatelské projekty

Bezbřehý souhrn toho, co se kdy bádalo je zde

Z tohoto seznamu se na tokamaku GOLEM soustředíme na tyto dva směry výzkumu:

Ubíhající elektrony Runaway electrons (REs) :

(“jednodušší”) [Sondová měření okrajového plazmatu]

Konkrétní témata:

  • (Dá se říci jednodušší) VA charakteristiky tokamakového plazmatu (shot to shot) navázat na měření z 11/2014

Vzdělávací projekty

Technologické záležitosti

Diagnostické záležitosti, jejich kultivování.

Sekundární badatelské projekty

SW akce

Data mining

Numerické modelování vybraných jevů šitých na tokamak GOLEM

  • [Depozitář][http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/SW/NUmericalModels/]

Různé

SOČ témata pod supervizí studentů a doktorandů FJFI

Experimentální sondová měření na tokamaku GOLEM

garant: Ing. Kateřina Hromasová

Tokamak je koncept fúzního reaktoru s magnetickým udržením, který momentálně představuje nejperspektivnější odvětví výzkumu fúzních elektráren. Ve francouzském výzkumném centru CEA Cadarache se staví slavný tokamak ITER, Akademie věd ČR zase staví svůj menší, ale neméně unikátní tokamak COMPASS-Upgrade. Dveře do fúzního výzkumu na tokamacích ti může otevřít tokamak GOLEM, který provozuje FJFI ČVUT v Praze. GOLEM má, na rozdíl od ITERu nebo COMPASSu-Upgrade, za nejvyšší prioritu vzdělávání středoškolských a vysokoškolských studentů. Každý rok zde se skvělými výsledky vypracuje SOČ několik středoškoláků. Zveme tě, aby ses připojil(a) mezi ně.

Tématem této SOČ jsou experimentální měření elektrickými sondami. Sondy lze použít k měření teploty a hustoty plazmatu, rychlosti jeho toku, jeho pozice v komoře tokamaku a mnoha dalších veličin. Jde o univerzální nástroj a konkrétní fyzikální jev, který budeš měřit, můžeme vybrat na základě tvého přání. Všechny experimenty budeš provádět sám(sama), a to podle epidemiologické situace vzdáleně přes webové rozhraní anebo v příznivějším případě osobně na Břehovce. Výsledkem bude SOČ s originálními daty a potenciálem na prezentaci na mezinárodních konferencích.

V případě zájmu napiš na katerina.hromasova@fjfi.cvut.cz nebo na vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz (vedoucí tokamaku GOLEM).