Materiály pro začínající studenty na tokamaku GOLEM

Obecné tipy

  • GOLEM je především experimentální zařízení. Proto si buďte jisti, že vaše práce na něm bude obnášet provedení experimentu a zpracování experimentálních dat.
  • Ač se snažíme studenty vést a učit, nemáme kapacitu se každému věnovat každý den, celý den. Od studenta se očekává samostatnost (např. když nějakému pojmu nerozumí, že si ho sám vygooglí), pracovitost (např. že každý týden věnuje práci na GOLEMu 2-5 hodin, plus čtvrtky) a zodpovědnost (např. že psaní SOČky nenechá na poslední týden a školiteli, starej se).
  • Téměř každý čtvrtek od 16:00 je GOLEM otevřen studentům a provádějí se měření. Viz kalendář. V době karantény se scházíme prostřednictvím videokonferenčního softwaru.
  • Vedoucím tokamaku GOLEM je Vojtěch Svoboda (vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz). Pokud se chcete dění na GOLEMu účastnit, pište jemu.
  • Na osobní provádění experimentů na GOLEMu doporučujeme přenosný počítač aneb notebook. Pokud budete experimenty provádět pouze vzdáleně, poslouží stejně dobře i stolní počítač.
  • Pokud máte na svém počítači Linux, bude pro vás na GOLEMu všecko o trochu snazší. Pokud máte Windows, ale přemýšlíte o přechodu na Linux, můžete se práce na GOLEMu chopit jako příležitosti k uskutečnění přechodu. Pokud máte Windows a hodláte u nich zůstat, bude pro vás na GOLEMu všecko o trochu složitější, ale není to překážkou.
  • Nejlepší přehled toho, co se na tokamaku GOLEM řeší, či řešilo je zde v Bibliografii . To je oblast, kde se dá vybírat téma nějaké spolupráce. Čím je to mladší, tím lépe.

Podklady k teoretické rešerši

Tyto články nabízí ucelený pohled na nejdůležitější téma v oblasti fyziky jaderné fúze a tokamakového plazmatu. Navíc jsou psané česky a pro laické obecenstvo. Podívejte se rovněž na sekci Příklady reportů.

Sondová měření:

Další podklady

Python

Python je interaktivní programovací jazyk, který se skvěle hodí k vědeckému zpracování experimentílních dat. Většina infrastruktury GOLEMu je psána v Pythonu. Pokud dobře ovládáte jiný programovací jazyk, který se hodí na zpracování experimentálních dat (R, …), použijte ke zpracování dat ten. Pokud ovládáte jazyk, který se k tomuto účelu nehodí (Pascal, …), naučte se Python. Pokud neovládáte jazyk žádný (MS Excel, …), naučte se Python.

Zdroje k Pythonu:

Příklady zpracování experimentálních dat

Tyto skripty jsou dobré k reverznímu inženýrství a obecně inspiraci.

Příklady akcí a reportů z nich

HUNTRAIC 2014 (HUNgary TRAIning Course). Studenti z Maďarska zde měřili základní parametry plazmatu.

Úloha 13 v základním fyzikálním praktiku FJFI. Koná se každoročně a jejím cílem je měřit základní parametry plazmatu.

FUMTRAIC Training Course

Náměty témat SOČek a dalších studentských prací

Je téměř nezbytné, abyste si pro začátek vybrali něco, co aktuálně na tokamaku GOLEM řeší studenti, doktorandi nebo další kolegové. Nemůžeme např. dobře vést bakalářku s tekutým lithiem, protože s tím nikdo nemá zkušenosti. Experimenty na GOLEMu se provádí hlavně ve dvou oblastech: ubíhající elektrony a sondová měření. Je prakticky zaručeno, že se v těchto oborech najde vhodné téma.

Bylo by skvělé publikovat v nějakém vhodném časopise. Nabízí se třeba JASB.

Aktuálně Školní/Akademický rok 2021/2022 se nabízí tato témata, která se tu více či méně aktivně řeší:

Další možnosti

Různé

Rozbité odkazy